Aviant

Aviant logo

What we did

Vi gikk målrettet etter teknologi, startup, logistikk og dronemedier, og utførte en engelskspråklig PR-kampanje. San Francisco utviklet en pressemelding i samarbeid med Aviant, bygget kontaktlister for innsalg og mediebibliotek, solgte inn til nøkkelmedier og sikret bred distribusjon av pressemeldingen

Media Hits
34

As Seen in

Techcrunch Logo
DroneDJ logo

Achievements

Saken ble plukket opp av TechCrunch og resulterte i lengre artikler i store europeiske startupmedier som Tech.eu og EU-Startups. Vi genererte også mye oppmerksomhet i viktige logistikkmedier som Air Cargo Next og Freight Week, såvel som dronemedier som DroneDJ og DroneLife.

“Vi lanserte Kyte, Norges første hjemmeleveringstjeneste med droner, og San Francisco Agency hjalp oss å skape mye oppmerksomhet i internasjonale medier. Dekning i både de større mediene og mer spesialiserte industrimedier gir oss synligheten Kyte trenger for å vokse, både hjemme og i nye markeder”

Lars Erik Fagernæs
CEO

Get in touch

Learn more about how we can help you.