Aviant

Aviant logo

Hva vi gjorde

Vi gikk målrettet etter teknologi, startup, logistikk og dronemedier, og utførte en engelskspråklig PR-kampanje. San Francisco utviklet en pressemelding i samarbeid med Aviant, bygget kontaktlister for innsalg og mediebibliotek, solgte inn til nøkkelmedier og sikret bred distribusjon av pressemeldingen

Publiserte 
artikler
34

Som sett i

Techcrunch Logo
DroneDJ logo
EU-Startups logo

Hva vi har oppnådd

Saken ble plukket opp av TechCrunch og resulterte i lengre artikler i store europeiske startupmedier som Tech.eu og EU-Startups. Vi genererte også mye oppmerksomhet i viktige logistikkmedier som Air Cargo Next og Freight Week, såvel som dronemedier som DroneDJ og DroneLife.

“Vi lanserte Kyte, Norges første hjemmeleveringstjeneste med droner, og San Francisco Agency hjalp oss å skape mye oppmerksomhet i internasjonale medier. Dekning i både de større mediene og mer spesialiserte industrimedier gir oss synligheten Kyte trenger for å vokse, både hjemme og i nye markeder”

Lars Erik Fagernæs
CEO

Get in touch

Learn more about how we can help you.